´Het Alcatraz van de Lage Landen… De toekomst van ongevaccineerden in Nederland´

De inhoud van onderstaand artikel met deze titel heb ik zojuist als gepersonaliseerde brief naar alle 18 fractievoorzitters in de Tweede Kamer gestuurd.

Discriminatie op basis van medische gronden is namelijk inmiddels een feit, ook in NL.

Laten we kiezen voor verbinding, keuzevrijheid, recht op zelfbeschikking en samen opstaan tegen een gesegregeerde samenleving op basis van medische apartheid! Als wij opstaan en de partijen in de Tweede Kamer zich helder (laten) uitspreken in woord en daad kunnen we de slogan ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ omvormen naar ‘Alleen samen krijgen we een humane en tolerante samenleving’.

Wegkijken is geen optie meer. Sta je ook op?

————————————————————————

Betreft: Het Alcatraz van de Lage Landen…. De toekomst van ongevaccineerden in Nederland

Haarlem, 10 augustus 2021

Geachte heer/mevrouw <fractievoorzitter>,

‘We hebben gewoon een waanzinnig gaaf land’ zei Minister-president Rutte in 2015 op een VVD-partijcongres. Nu zo’n zes jaar later leven we in een land wat in een sneltreinvaart afstevent op een situatie waarin een grote groep welwillende landgenoten uitgesloten wordt van de samenleving. Deze groep moet zelfs voor hun veiligheid vrezen puur en alleen omdat zij bepaalde keuzes maken over hun lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingrecht. De campagne tegen de ongevaccineerden, gevoed door eenzijdige en gekanaliseerde informatie en aangejaagd door witte jassen, woekert een gevaarlijke en oeroude impuls aan.

Polarisatie

De laatste maanden is er een groeiende polarisatie in de samenleving. Deze is het duidelijkst tussen een deel van de mensen die zich wel heeft laten vaccineren en zij die dit niet hebben gedaan. Je deugt en toont netjes je pleister op je arm op social media óf je bent een wappie en complotdenker. Een tussenweg bestaat niet en de nuance is ver te zoeken.

Een indeling tussen ‘goede’ mensen en virusontkenners is echter een veel te simpele voorstelling van de samenleving. Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok verklaarde eerder op Radio 1 dat politiek en media één lijn moeten trekken. Volgens hem was de angst in de samenleving te groot voor kritische geluiden. Vele media hebben hem hierin gevolgd. Als een gevolg zijn alle kritische geluiden, ook uit het gematigde midden, niet naar voren gekomen in de traditionele media. Dat is de reden dat ik me rechtstreeks tot u richt. Je kunt namelijk zorgen hebben en kritiek leveren zonder meteen ontkenner van Covid te zijn of overal een complot in te zien. Van een kritisch tegengeluid wordt namelijk elke democratie beter en sterker en, hoewel het huidige medialandschap soms anders doet vermoeden, zijn kritiek en desinformatie niet altijd hetzelfde.

In de eerdergenoemde tweedeling zijn het inmiddels vooral mensen die zich om verschillende redenen niet laten vaccineren die bekritiseerd, geridiculiseerd en zelfs gediscrimineerd worden. Ondanks de toezeggingen van de VWS-minister dat er geen (indirecte) vaccinatieplicht komt, zien we ontwikkelingen in onze maatschappij die hier haaks op staan. Ook in zogenaamde gidslanden zoals de VS, Duitsland en Frankrijk zijn of worden ingrijpende maatregelen genomen die tornen aan grondrechten en internationale verdragen.

Vaccinatiedwang en dehumanisering in Nederland

Daarnaast schrijven ‘beschaafde’ influencers columns en opiniërende stukken in toonaangevende Nederlandse kranten of spreken zich in populaire talkshows uit over uitsluiting in de samenleving van mensen die zich (nog) niet hebben laten vaccineren. Deze ongevaccineerde mensen moeten maatschappelijk aangepakt worden omdat ze niet solidair zijn met de in het afgelopen anderhalf jaar gecreëerde moraal. Summum daarbij is het ontzeggen van toegang tot faciliteiten waar primaire levensbehoeften worden verkocht zoals supermarkten. De ongevaccineerden moeten in deze opvatting gestraft worden door hun gebrek aan loyaliteit en solidariteit en zijn een gevaar voor de samenleving.

Dit leidt nu al op microniveau tot een tweedeling in de maatschappij. Kennissen worden van hun sportclub geweerd, dansen bij een Utrechtse dansschool is niet meer mogelijk en de reisorganisaties OAD en ASCI vragen een vaccinatiebewijs bij boeking om ‘gedoe’ te voorkomen. En dit is nog maar een rimpeltje van klein menselijk ongemak vergeleken met de tsunami van echt ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen in de private sector de die ons te wachten staat als we niets doen. Bedrijven lijken na meer dan anderhalf jaar inkomstendervingen en beperkingen heel veel te willen doen om weer zaken te kunnen doen. Het Ministerie van VWS vindt het, volgens de Volkskrant, onwenselijk maar doet niets of kijkt naar de rechter ondanks de herhaaldelijke uitspraken van hun Minister over vaccinatiedwang.

We leven inmiddels in een binaire samenleving waar je óf gevaccineerd bent óf geclassificeerd wordt als anti-vaxxer. De laatste groep wordt vaak niet meer beschouwd als mens van vlees en bloed met emoties, gevoelens en gedachtes. Ze zijn geen kritische oma, ouder, voorleesmoeder, buurman, of ondernemer meer. Al deze mensen zijn zogenaamde ‘wappies’ en ‘complotdenkers’, een uniforme groep met een verwerpelijke denkwijze zonder menselijke karakteristieken. Op sociale media is het volgens sommigen geoorloofd elke vorm van geweld tegen ze te gebruiken, bijvoorbeeld bij een demonstratie of manifestatie. In deze uitingen wordt zonder blikken op blozen, hopelijk onbewust, de overstap van democratie naar politiestaat gemaakt. Deze toenemende dehumanisatie was altijd een volgende en gevaarlijke stap na polarisatie en heeft tot meerdere zwarte bladzijden in de ook recente geschiedenis geleid. We stonden erbij, maar waren ziende blind. Achteraf was altijd de vraag hoe we het zo ver hebben kunnen laten komen. L’histoire se répète’…..

Laat uw stem horen! ‘Samen naar een humane en tolerante samenleving’

Inmiddels is bovenstaande vaccinatiedwang discussie losgebarsten, onder andere op nationale televisie gevoed door rechtsfilosoof en overheidsadviseur Roland Pierik die slechts twee opties geeft (vaccineren of thuisblijven). Vreemd genoeg spreken onze politieke leiders zich tot op heden niet of nauwelijks uit. Waar het gaat om discriminatie van minderheden en andersdenkenden in andere landen (zoals Hongarije en Wit-Rusland) staan zelfs tijdens het zomerreces de twitterberichten van politici niet stil. Ook de LHBTQ community in Nederland kan (terecht) warme ondersteuning krijgen van onze volksvertegenwoordigers en bewindslieden, zelfs afgelopen dagen nog. Waar het in ons eigen land gaat om medische apartheid en het respecteren van keuzes over lichamelijke integriteit blijft het echter oorverdovend stil.

Ik roep u als fractievoorzitter en uw fractiegenoten dan ook op uw stem te laten horen. Niet alleen binnen de Tweede Kamer, maar ook erbuiten! Uw mening doet ertoe en kan een positieve bijdrage leveren aan het terug kantelen van het ernstig hellende vlak in het publieke debat waar we ons nu op bevinden.

De slogan ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ heeft geleid tot een samenleving die inmiddels geregeerd wordt door angst, polarisering en verwijdering. De Covid-situatie wordt nog altijd een gezondheidscrisis genoemd, maar is inmiddels verworden tot een maatschappelijke en solidariteitscrisis. Het zou dan ook beter zijn om de volgende slogan te hanteren: ‘Alleen samen krijgen we een humane en tolerante samenleving’.

Niet normaal maken wat niet normaal is….

Ik bied u graag een fysieke of virtuele kop koffie aan om hier verder over te praten om de vergeten kritische middengroep een stem te geven. Ik ben trotse vader van twee dochters en maak mij oprecht zorgen over het sociale en maatschappelijke klimaat waar zij hun leven verder in zullen moeten gaan vormgeven.

Dit is niet het nieuwe normaal. De Koning gaf vorig jaar op 4 mei 2020 op een lege Dam nog aan dat we ´niet moesten wegkijken, niet moesten goedpraten, niet apart moesten zetten. Niet normaal moeten maken wat niet normaal is en onze vrije, democratische rechtsstaat te koesteren en verdedigen omdat alleen die bescherming biedt tegen willekeur en waanzin´.  De situatie waarin we zitten en op afstevenen is hier een heel goede testcase van. We kunnen en mogen het in ons land over veel oneens zijn, maar ik hoop oprecht dat alle partijen in de Tweede Kamer in woorden en daden zullen opstaan tegen een situatie van medische apartheid.  Een dystopische samenleving dreigt waarin vele Nederlanders afhankelijk kunnen worden voor het voorzien in de eerste levensbehoeften van een parallelle samenleving, geweerd kunnen worden van het deelnemen aan (hoger) onderwijs of zelfs geweigerd kunnen worden voor een essentiële medische behandeling.

Het Alcatraz van de Lage landen

Ik zal er alles aan doen om een situatie te creëren waarin ook mijn kinderen normaal aan de samenleving kunnen blijven deelnemen en hopelijk snel weer kunnen zeggen dat ze in een ‘gaaf land’ leven. Gezien de miljoenen mensen die in de wereld nu de straat op gaan om te protesteren tegen vaccinatiepaspoorten en ‘green passes’ sta ik hierin gelukkig niet alleen.

Wat kan ik als burger hierin van u verwachten? Voorkomen we dat de geschiedenis zich herhaalt? Het is nu of nooit, want het Alcatraz van de Lage Landen ligt voor ons. Ook uit Alcatraz wisten mensen uiteindelijk te ontsnappen en het tot sluiten te brengen. Wij zijn die mensen in de Lage Landen….. we zijn welwillend en constructief, maar we buigen of barsten niet.

Met vriendelijke groet,

Carlo Schreurs

_________________________________________________________________

Carlo Schreurs is technology and digital leader, trendviewer and writer/ speaker. He regularly writes on developments in society, digital and technology, the future of work and leadership in the digital age.

Follow Carlo on Twitter:             @Carloschreurs

Follow Carlo on Linkedin: Carlo op Linkedin

Website Carlo:                              www.carloschreurs.com